Humlepelsbie er en av våre største villbier, og den er svært lik en humle. Den hekker i hulrom i morkne trær, besøker ulike blomsterarter og flyr i juni.

Kjennetegn

Hunnen er mørk med rød bakstuss og kan ligne på en arbeider av enghumle både av utseende og lyd, siden begge også har lys summetone. Humlepelsbia er litt kortere behåret, har en svært lang tunge og et bredere ansikt og annerledes føtter enn humlene. Hannen derimot, har gult ansikt, er slankere og har mer jevn gråhvit behåring.

Utbredelse

Denne arten er utbredt i lavlandet i hele Sør-Norge. Særlig i sørvendte lier på Vestlandet opp til Sunndalen i Møre og Romsdal kan arten være veldig tallrik, mens det i Trøndelag kun er noen få spredte funn. På Østlandet finnes den mange steder, men er alltid fåtallig.

Forvekslingsarter

Hunnen til humlepelsbie er svært lik en liten mørk humle med rød bakstuss, spesielt enghumle kan være snarlik. Humlepelsbia er litt kortere behåret, har en svært lang tunge og et bredere ansikt og annerledes føtter enn humlene.