Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 15
Limniske 1
Terrestriske 14
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 5
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder