Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
v
V10-C-2 kalkrik våteng
s-[KA·f|e]