Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 185
Limniske 17
Terrestriske 168
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 45
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder