Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
s*[KA·g|f]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, s*[KA·g|f]
V10-C-2 kalkrik våteng
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙a|0]