Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v*, s*[SV·d|e]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s*[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s+[KA∙h|g]
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
m, v*
Se fler