Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 102
Limniske 4
Terrestriske 98
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 18
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder