Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
s-[KA·f|e]
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙a|0]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·h|g]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KA·h|g]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
v
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v