Klassifisering
Fremmedartslista

Gjeldende kategori er høy risiko HI . Vurdert i 2023 for Fastlands-Norge med havområder.
Definisjonskategori Dørstokkart.

Høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.