Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-10 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt forblåst berg
v
T27-C-3 kalkrik blokkmark
v
T13-C-4 intermediær og svakt kalkrik grov ur
v, s*[UE·d|c]
T1-C-4 uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære berg, bergvegger og knauser
v, s*[UE·d|c]
T1-C-6 uttørkingseksponerte sterkt intermediære og litt kalkrike berg, bergvegger og knauser
v, s*[UE·d|c]