Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·e|f],s-[UF·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v