Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-5 lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike intermediære nakne berg
s*[UE·c|d]
T13-C-12 intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur
s+[UE·c|d]
T13-C-14 sterkt kalkrik fuktig grov ur
s*[UE·c|d]