Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙f|e]
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f], s-[KA∙f|e]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s+[KA·g|f]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
5