Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
m*, v*
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
m*, v*, s-[KA·d|e]
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
v*
V3-C-2 ombrotrof myrkant
m*, v*
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v
V12-C-3 grøftet nedbørsmyr
v*