Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 149
Limniske 6
Terrestriske 141
Marine 2
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder