Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
m, v, s-[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
s+[KA·f|e]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],s-[UF·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s+[KA·f|e],t¤[UF·bc]
Se fler