Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
v, s*[KA·e|d]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s*[KA·e|d]
V9-C-2 intermediær semi-naturlig myr
v, s*[KA·e|d]
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v*
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v