Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s*[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v, s+[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v, s+[S1∙f|e]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]