Tyrihjelm.

Tyrihjelm er ein høgvaksen heimleg plante som typisk veks i høgstaudeskog og -eng opp til over tregrensa. Han er svært giftig og vart tidlegare nytta blant anna som middel mot lus og skabb på både folk og fe. Namnet lushatt, som er vanleg på Austlandet, ymtar om denne bruken. Av di han er så giftig, let husdyra han stå att på beitemark, der det difor kan bli svært mykje av han.

Tyrihjelm Aconitum septentrionale Koelle
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.