Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2023

Utlysning for tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter er nå åpen. OBS! Søknadsfrist er endret til onsdag 23. november, kl. 13:00.

Du finner utlysningen her: Utlysning av tilskudd til taksonomisk kartlegging av arter.