Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 201
Limniske 201
Terrestriske 0
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 9
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.