Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 116
Limniske 0
Terrestriske 116
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 84
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.