Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1 240
Limniske 14
Terrestriske 1 226
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 60
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.