Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 14
Limniske 0
Terrestriske 14
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.