Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 21
Limniske 0
Terrestriske 21
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.