Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 75
Limniske 5
Terrestriske 70
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.