Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
s+[KA∙g|f]