Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 86
Limniske 5
Terrestriske 81
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder