Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 43
Limniske 0
Terrestriske 43
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.