Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 43
Limniske 10
Terrestriske 33
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 12
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.