Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 27
Limniske 0
Terrestriske 27
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.