Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 373
Limniske 0
Terrestriske 373
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 127
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder