Slimsopper: Lamproderma zonatum.

Lamproderma zonatum er en ellipsoid, uskaftet og ganske lys slimsopp, som har soner av forskjellige farger. Dette er en vårart som forekommer på blant annet tynne kvister, lyng og visne urter i snøsmeltingen.

Lamproderma zonatum Mar. Mey. & Poulain
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.