Punkthagl.

Lamproderma puncticulatum er en ganske kortskaftet, kuleformet slimsopp med varierende farget metallglans med små, spredte brune flekker. Arten er en sjelden høstart som er funnet på moser.

Punkthagl Lamproderma puncticulatum Härk.
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.