Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 197
Limniske 197
Terrestriske 0
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.