Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 802
Limniske 8
Terrestriske 794
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 212
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder