Vrangjordtunge.

Vrangjordtunge Microglossum atropurpureum er en relativt stor jordtunge med svarte, brune eller rødbrune fargetoner. Den vokser i magre kulturmarksenger (naturbeitemarker, slåttemarker), ofte kalkrike, og ellers i edellauvskoger og andre rike skoger.

Vrangjordtunge Microglossum atropurpureum (Batsch: Fr.) P. Karst.
Creative Commons Attribution | John Bjarne Jordal | Biolog J.B. Jordal AS
Kart. Utbredelse i Norge.