Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 44
Limniske 0
Terrestriske 44
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.