Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 111
Limniske 0
Terrestriske 111
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 89
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.