Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 192
Limniske 35
Terrestriske 157
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder