Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
t*, s*[KA∙h|g]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
s*[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
s*[KA∙h|g]