Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 671
Limniske 9
Terrestriske 653
Marine 9
Antatt antall uoppdagede arter 529
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder