Tykksekksopper: Protothelenella petri. Bjørnemoseslekta.
  • Creative Commons Attribution | Kristian Hassel

Bjørnemoser er relativt store moser med spiralstilte blad, noe som gir et stjerneaktig inntrykk når vi ser på de rett oven ifra. Tørt voksende arter har en brun eller fargeløs hårspiss på bladene, men dette mangler hos artene som foretrekker fuktige voksesteder.

Bjørnemoseslekta Polytrichum Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus