Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 331
Limniske 22
Terrestriske 309
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 19
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder