Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 75
Limniske 0
Terrestriske 75
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 75
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.