Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-4 dynetrau
v, s*[VM∙a|0]
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
V5-C-1 svak varmkilde
v
V5-C-2 klar varmkilde
v