Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 0
Terrestriske 7
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.