Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Nettvinger 1 2 1 5 9
Mangefotinger 1 1 7 5 14
Kamelhalsfluer 1 1
Saksedyr 1 1
Steinfluer 1 1
Pattedyr 2 5 5 7 2 3 24
Alger 3 6 9 10 28 56
Døgnfluer 1 2 3 6
Armfotinger 1 1
Svamper 1 28 29
Mosdyr 1 1 2
Bløtdyr 2 2 8 9 32 53
Spretthaler 7 27 8 10 52
Nebbmunner 6 6 24 50 54 45 185
Koralldyr 1 3 9 13
Fisker 1 4 2 6 6 19
Kappedyr 7 7
Leddormer 2 2 14 18
Edderkoppdyr 12 27 21 16 76
Pigghuder 1 1
Øyenstikkere 5 3 8
Mudderfluer 1 1
Rettvinger 1 2 1 4
Biller 57 45 169 233 258 59 821
Vepser 21 11 39 85 110 23 289
Tovinger 3 2 52 109 84 103 353
Sommerfugler 10 28 144 147 129 1 459
Lav 45 73 99 66 26 309
Karplanter 12 41 115 135 142 1 446
Sopper 3 31 163 252 267 194 910
Moser 22 61 59 53 44 239
Kakerlakker 0
Maneter 0
Nebbfluer 0
Vårfluer 3 2 10 4 19
Amfibier, reptiler 1 2 3
Fugler 3 6 15 25 33 82
Krepsdyr 3 3 14 87 107