Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Sommerfugler 10 28 144 147 129 1 459