Skogmarihand.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Skogmarihand Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.